Великое князьство Литовское, Руское, Жомойтское

by Кобыла и Трупоглазые Жабы Искали Цезию, Нашли Поздно Утром Свистящего Хна

supported by
Sanandana
Sanandana thumbnail
Sanandana Ethereal and esoteric. Celestial dungeon synth one might describe it as – I can picture myself as a Templar Knight imprisoned in the dungeon of a medieval castle, but if I lie on the cold stone floor at a particular angle I’m able to see through the small grate set high in the wall and observe the heavens and stars beyond in all their glory. Favorite track: Тракай.
RævJäger
RævJäger thumbnail
RævJäger Десять Железных Волков из десяти! Огромный Шакотис этим господам. Favorite track: Magnus Ducatus Lituaniae.
/
  • Streaming + Download

    Includes high-quality download in MP3, FLAC and more. Paying supporters also get unlimited streaming via the free Bandcamp app.

      name your price

     

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
03:49
9.
10.
11.

about

18-й альбом Жаб.

Запись посвящена истории и развитию Великого княжества Литовского в период с начала становления государственности до подписания Кревской унии.

Сочинено и записано в период с мая по ноябрь 2015 г.

credits

released December 15, 2015

Антон "Кобыла" Вагин – синтезатор, драм-машина, концепты;
Павел Дайновец – вокал в песнях №2, 5, 6, 9;
Анастасия Агалакова – обложка;
Тома Стрельцова – шрифтовые композиции на обложке;
Александр Кателкин – издание на кассетах (лейбл Radio Waking).

tags

license

about

Кобыла и Трупоглазые Жабы Искали Цезию, Нашли Поздно Утром Свистящего Хна город Москва, Russian Federation

contact / help

Contact Кобыла и Трупоглазые Жабы Искали Цезию, Нашли Поздно Утром Свистящего Хна

Streaming and
Download help

Redeem code

Track Name: Миндовг
Mindaugui tas nepatiko,
Lietuvių galingam karaliui.
Neapkentė jis krikščionių
Ir nešlovės dėl to sulaukė.
Rinkt kariuomenę suskato,
Ir į Kuršą įsibrovė,
Bet namuose rado šeimininką,
Kaip aš nūn jums apsakysiu.

Mindaugas vilties turėjo,
Kad įvykdys savo valią.
Dievas apginti savuosius gali,
Tad apsaugojo ir tuosius,
Kuriuos Mindaugas pult ketino.
Yra Kurše pilis viena,
Embute ji pavadinta,
Su galybe jis ten ėjo.

Broliams nuostolius daryti,
Krikščionybę sunaikinti.
Sargybinis kariuomenę išvydo,
Daug vargo jis patyrė,
Kol Kuldygą pasiekė.
Į šalį brolius pavadinęs,
Tą naujieną jiems paskelbė.
Šie ne kiek nesusvyravo,
Grasinimų ir mirties jie nebijojo.

Siuntė tad žinias greituoju
Tiems, kuriuos turėt norėjo.
Kuršiai irgi leist nemanė,
Kad jų moterų, vaikų,
Gyvybę šeimininkų ir jų pačių,
Pilis ir žemę kas nors grobtų.
Ir atėjo jie pas brolius,
Stiprų būrį surikiavę.
Širdys jų kovoti geidė,
Jiems skiedra laimingai krito,
Kovos drąsą jiems įžiebė.
Broliams tas labai patiko,
Kuo greičiau jie susirinko,
Trisdešimt jų tenai buvo.
Brolis Bernekas iš Hareno,
Į rankas vėliavą paėmęs,
Tarė: "Broliai, padarykit,
Kas Ordinui priklauso,
Šitą vėliavą žiūrėkit!"
Track Name: Жмудь (Битва под Медниками)
Текст на русском:

В год от Рождества Христова 1320, в VI календы августа, то есть на третий день после праздника святого апостола Иакова, брат Генрих, маршал, с 40 братьями и всадниками из Самбии и Мемеля пришел в волость Меденикку,
И, когда идущие впереди по заведенному военному обычаю прошли через нее, опустошая огнем и мечом, язычники этой волости, уже во всеоружии, напали на тех, которые были собраны под стягом братьев,
И, нанося удары со всех сторон, многих убили, то убили наконец и брата Генриха, маршала, с 29 братьями и многих людей. Прочие, блуждая в пуще много дней и ночей, вернулись, ослабев от голода. А брата Герхарда по прозвищу Руде, фогта самбийского, облаченного в доспехи и верхом на коне, они сожгли, принеся в жертву своим богам.

Текст на литовском:

Apie maršalo, 29 brolių ir daugybės sembų žūtį 1320 viešpaties metų liepos 27 dieną, tai yra trečią dieną po švento Jokūbo, apaštalo, dienos, brolis Henrikas, maršalas, atžygiavo su 40 brolių bei Sembos ir Klaipėdos raiteliais į Medininkų valsčių; kai priekiniai būriai perėjo, kaip reikalauja karo papročiai, per šią žemę ir ją nusiaubė, degindami ir piešdami, šio valsčiaus stabmeldžiai, iš anksto pasirengę kovai, narsiai užpuolė tuos, kurie buvo po vėliava; abiem šalims netekus daugybės [karių] užmuštaisiais, galop jie nukovė brolį Henriką, maršalą, 29 brolius bei daugybę paprastų žmonių. Kiti, nemaža dienų bei naktų klaidžioję be duonos kąsnio dykrose, sugrįžo šiaip ne taip namo. Tuo tarpu lietuviai savo dievams kaip auką sudegino brolį Gerhardą, pravarde Rudė, Sembos fogtą, apvilktą šarvais ir užsodintą ant savo kovos žirgo.
Track Name: Гедимин
Apie Gedimino sapną, Vilniaus ir Trakų įkūrimą

Vieną kartą didysis kunigaikštis Gediminas išvyko iš savo sostinės Kernavės medžioti už penkių mylių, už Neries, ir rado girioje gražų kalną, apsuptą ąžuolynų ir lygumų; jam didžiai patiko, jis apsigyveno tenai, įkūrė miestą ir davė jam Trakų vardą – tenai, kur buvo Senieji Trakai; ir iš Kernavės perkėlė savo sostinę į Trakus. Neilgai trukus, išvyko didysis kunigaikštis Gediminas medžioti už keturių mylių nuo Trakų; ir randa ties Vilnios upe gražų kalną, ant kurio užtinka didžiulį žvėrį, taurą, užmuša jį ant to kalno, kuris ir dabar tebevadinamas Taurakalniu. O kad buvo labai vėlu grįžti į Trakus, jis sustojo Šventaragio slėnyje, kur degindavo pirmuosius didžiuosius kunigaikščius, ir čia apsinakvojo. Tenai miegodamas, jis susapnavo, kad ant kalno, kuris buvo vadinamas Kreivuoju, o dabar Plikuoju, stovi didžiulis geležinis vilkas, o jame staugia tarytum šimtas vilkų. Pabudo iš miego ir tarė savo žyniui, vardu Lizdeika, kuris buvo rastas erelio lizde, – tasai Lizdeika buvo Gedimino žynys ir vyriausiasis pagonių kunigas: „Sapnavau keistą sapną”. Ir nupasakojo viską, kas jam sapne buvo pasirodę. Tasai žynys Lizdeika tarė: „Didysis kunigaikšti, geležinis vilkas reiškia: sostinė čia stovės, o staugimas jo viduje – tai jo garsas sklis po visą pasaulį”. Ir didysis kunigaikštis Gediminas tuoj rytojaus dieną, nebeišvykdamas, pasiuntė žmonių ir įkūrė vieną pilį Šventaragyje – Žemąją20, o antrą – Kreivajame kalne, kuris dabar vadinamas Plikuoju, ir toms pilims davė Vilniaus vardą. Ir, įkurdinęs miestą, perkėlė savo sostinę iš Trakų į Vilnių ir pirmuoju Vilniaus vaivada paskyrė savo etmoną Goštautą, Stulpų herbo, gimusį iš Grumbio, kurį vokiečiai Kaune buvo paėmę nelaisvėn.
Track Name: Ольгерд
Текст на русском:

Ты прислал мне письмо через моего человека Фёдора; что митрополит тебе на меня жаловался. Он так говорит: "Государь Ольгерд на нас напал". Я не напал; они напали первыми, не сдержав присяги, которую давали мне, целуя крест, и договора не расторгнув. Они нападали на меня девять раз; брата моей жены князя [Тверского] Михаила, пригласили к себе, дав присягу, и митрополит развеял любые опасения насчёт того, сможет ли он прибыть свободно и отбыть, когда захочет, но они взяли его в плен. И моего зятя князя Нижненовгородского Бориса пленили и отняли у него княжество. Они напали на моего зятя Ивана из Новосиля и на его княжество, заключили в плен его мать и мою дочь угнали [в неволю], и присяги, которую им дали, не сдержали. Не смотря на то, что целовали крест, они отняли у меня сие крепости: Ржев, Сишку, Гудин, Осечно, Горичин, Рясну, Великие Луки, Кличень, Вселук, Волгу, Козлов, Липицу, Тесов, Хлепень, крепость Фомы, Березуй, Калугу, Мценск. Всё то есть крепости, и всех их отняли, и ни присяги не сдержали, ни договора не расторгнули. Мы, не будучи в силах терпеть, в свою очередь напали на них, и если они мне не возместят [ущерб], я больше мириться не намерен. С твоего благоволения их митрополит до сих пор благословляет их на кровопролитие. Во времена наших отцов митрополитов, таких как этот, не было: он благословляет московитов на кровопролитные войны и не идёт ни к нам, ни в Киев; и если человек мне присягнёт, целуя крест, и к ним сбежит, митрополит его освобождает от присяги. Где это на свете слыхано, что бы освобождали от присяги? Козельский князь Иван, мой подданный, присягнул со своей матерью, с братьями, с женой и детьми, что будет мне верен, но он, взяв свою мать, братьев, жену и детей, сбежал, а митрополит освободил его от присяги. Иван из Вязьмы присягнул мне на кресте и сбежал, и заложников предал, а митрополит освободил его от присяги на кресте. Василий Нагубник присягнул архиепископу, и архиепископ был его поручителем, но он предал архиепископа и сбежал, а митрополит освободил его от присяги; и многие другие сбежали, и он освободил их от присяги, т.е. оттого, что целовали крест. Митрополиту следовало бы благословить их на помощь нам, ибо мы их от немцев защищаем. Мы приглашаем митрополита к себе, но он к нам не идёт; дай нам другого митрополита - Киеву, Смоленску, Твери, Малой Руси, Новосилю, Нижнему Новгороду.

Текст на литовском:

Tu pasiuntei man laišką per mano žmogų Teodorą; [jame rašai,] kad metropolitas tau skundėsi dėl manęs. Jis taip sako: „Karalius Algirdas mus užpuolė.“ Aš nepradėjau puldinėti; jie pirmieji pradėjo puldinėjimą, net priesaikos, kurią jie man buvo davę, bučiuodami kryžių, nesilaikė, nei sutarties nenutraukė. Jie užpuolė mane devynis kartus; mano svainį [Tverės] kunigaikštį Michailą, davę priesaiką, pasikvietė pas save, o metropolitas pašalino bet kokią baimę dėl to, kad jis galės nuvykti ir parvykti, kada norės, tačiau jie jį paėmė į nelaisvę. Ir mano žentą Nižnij Novgorodo kunigaikštį Borisą paėmė į nelaisvę ir atėmė jo kunigaikštystę. Jie užpuolė mano žentą kunigaikštį Ivaną iš Novosilio ir kunigaikštystę, paėmė nelaisvėn jo motiną ir mano dukterį išsivarė ir priesaikos, kurią jiems buvo davę, nesilaikė; nesilaikydami tokio kryžiaus bučiavimo, jie atėmė iš manęs šias tvirtoves: Rževą, Sišką, Gudiną, Osečną, Gorišeną, Riasną, Velikije Lukus, Kličeną, Vseluką, Volgą, Kozlovą, Lipką, Tesovą, Chlepenį, Tomo tvirtovę, Berezujus, Kalugą, Mcenską. Visa tai yra tvirtovės, ir visas jas jie atėmė ir nesilaikė kryžiaus bučiavimo nei sutartį nutraukė. Mes, visa to negalėdami pakęsti, juos savo ruožtu užpuolėme ir, jeigu jie man neatsiteis, aš dabar daugiau neketinu kęsti. Pagal tavo palaiminimą jų metropolitas juos laimina kraujo praliejimams iki šiol. Mūsų tėvų metu tokių metropolitų nebuvo kaip šitas metropolitas: jis laimina maskvėnus kraują praliejamiems karams ir neina nei pas mus, nei vyksta į Kijevą; ir jeigu kuris asmuo man prisiekia, bučiuodamas kryžių, ir pabėgs pas juos, metropolitas atleidžia jį nuo šios priesaikos. Ar kur nors pasaulyje girdėta, kad būtų panaikinama priesaika? Kozelsko kunigaikštis Ivanas, mano pavaldinys, prisiekė man su savo motina, su savo broliais, su savo žmona ir vaikais, kad bus man ištikimas, tačiau jis, pasiėmęs motiną, brolius, žmoną ir vaikus, pabėgo, o metropolitas Aleksijus atleido juos nuo kryžiaus priesaikos. Ivanas iš Viazmos prisiekė kryžiumi ir pabėgo ir įkaitus išdavė, o metropolitas atleido jį nuo kryžiaus priesaikos. Vasilijus Nagubnikas prisiekė vyskupui ir vyskupas buvo jo užstatas, o anas išdavė vyskupą kaip laidą ir pabėgo, o metropolitas atleido jį nuo kryžiaus priesaikos; ir daugelis kitų pabėgo, ir anas atleidžia juos nuo priesaikos, t. y. nuo kryžiaus bučiavimo. Metropolitui derėtų laiminti maskvėnus, kad jie mums ateitų į pagalbą, nes mes už juos kovojame su vokiečiais. Mes kviečiame metropolitą pas save, tačiau jis visai neatvyksta pas mus; duok mums kitą metropolitą Kijevui, Smolenskui, Tverei, Mažajai Rusiai, Novosiliui, Nižnij Novgorodui.